พระธาตุภูซาง

เป็นพระธาตุเก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของราษฎรในอำเภอภูซางและอำเภอใกล้เคียง มาเป็นเวลาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างครั้งแรกประมาณ ปี พ.ศ.1800 ตามประวัติเล่าว่า ผู้ค้นพบคนแรกชื่อ “นายก้อน” เป็นชาวจังหวัดน่าน อพยพเข้ามาเมื่อ พ.ศ.2390 ได้เข้ามาบุกเบิกถางป่าเพื่อทำไร่เกษตรกรรม บริเวณเชิงดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุ โดยที่ไม่ทราบว่ามีองค์พระธาตุตั้งอยู่ ในขณะที่กำลังถางป่าอยู่นั้น

พบว่า มีใบพลูเลื้อยพันอยู่กับต้นซาง (ไผ่ชนิดหนึ่ง) จึงคิดจะเก็บมาเคี้ยวกินกับหมาก ระหว่างที่เก็บใบพลูก็บังเอิญพบองค์พระธาตุตั้งอยู่บนสันดอยท่ามกลางป่าร่มไม้ปกคลุมอยู่ จึงเข้าไปกราบไหว้ และเรียกชื่อพระธาตุนั้นว่า “ปูซาง” (พลูซาง) ตามบริเวณที่ค้นพบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand