กำลังทุกข์ทรมานจากหนี้สินล้นพ้นจากกองทุนรวม

มีครูประมาณ 100 คนเข้าร่วมรณรงค์เรียกร้องให้รัฐบาลและธนาคารออมสิน (GSB) อนุญาตให้เลื่อนการชำระหนี้เป็นเวลา 6 เดือนต่อสวัสดิการค่าเลี้ยงดูสำหรับครูและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา กลุ่มผู้ที่กล่าวว่ากำลังทุกข์ทรมานจากหนี้สินล้นพ้นจากกองทุนรวมเรียกร้องให้ผู้กู้กว่า 450,000 รายทั่วประเทศเพื่อหยุดการชำระหนี้ให้กับสาขาของธนาคารออมสินนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป

เพื่อกระตุ้นภาครัฐต่อไป หลังจากนั้นระยะเวลาผ่อนผันให้หกเดือนนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไปกลุ่มนี้ยังได้เรียกร้องให้ลดดอกเบี้ยร้อยละต่อปีของเงินให้กู้ยืมแก่เกษตรกรเป็นร้อยละ 1 ตามที่รัฐบาลให้กู้ยืมแก่เกษตรกร ครูปัจจุบันจ่ายเงินระหว่างร้อยละ 5 และร้อยละ 7 ของเงินให้กู้ยืม นายธีระตันไชยประธานคณะกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อการศึกษาและกีฬาเดินทางมาเก็บรวบรวมความต้องการของกลุ่มนี้ในที่ประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในวันเสาร์ พวกเขาเรียกร้องให้ NLA และรัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ครอบงำ