การศึกษาประสบการณ์นอกห้องเรียน

เนื้อหาหลักคือคุณภาพของการศึกษาประสบการณ์นอกห้องเรียน นักศึกษาชาวจีนกำลังเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของอังกฤษเพิ่มความพยายามทางการตลาดในต่างประเทศเพื่อระดมเงินทุนภายใต้ความกังวลของ Brexitรายงานขององค์กรรักษาการณ์มหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรก่อนปีการศึกษาใหม่

พบว่าเกือบหนึ่งในห้าของนักศึกษาต่างชาติจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมาจากประเทศจีนในปีการศึกษา 2016-17 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยินดีต้อนรับนักศึกษาชาวจีนจำนวน 95,090 คนโดยกลุ่มประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองจากประเทศสหรัฐอเมริกามีนักเรียน 17,580 คน