การลดหย่อนภาษีในอนาคต

การลดภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าไทยที่เข้ามาในศรีลังกาในการเจรจา FTA แต่การลงทุนและการค้าบริการก็เป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศไทยในการเจรจาเขตการค้าเสรี นักลงทุนไทยต่างก็ลงทุนในศรีลังกาโดยไม่ต้องมีเขตการค้าเสรีด้วยเหตุนี้ FTA เช่นการลงทุนในธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นการเจรจาความร่วมมือและการซื้อหุ้นศรีลังกาจะสะดวกขึ้น

ศรีลังกาเป็นโอกาสในการซื้อขายที่ดีของประเทศไทยเพราะกำลังเริ่มเปิดให้บริการแก่นักลงทุนต่างชาติ ดังนั้นหากประเทศไทยเข้ามาเป็นหนึ่งในนักลงทุนช่วงต้นในศรีลังกาอาจได้รับประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีในอนาคตเมื่อกล่าวถึงการค้าขาย ศรีลังกาเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสี่ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ มูลค่าการนำเข้าของไทยอยู่ที่ 47.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯขณะที่มูลค่าการส่งออกมีมูลค่า 271.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เธอกล่าวว่าแนวโน้มการค้าไทย – ศรีลังกามีแนวโน้มสดใส